S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS.


Projekt w ramach programu Comenius

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU NA EKO - STRÓJ

organizowanego przez szkołę MAKSIM GORKI PRIMARY SCHOOL LEVSKI (BUŁGARIA)
w ramach projektu Comenius
pt. S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS

CEL KONKURSU: propagowanie ochrony środowiska oraz ekologicznego życia

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest szkoła w Levsky w Bułgarii.
2. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „SOS. OUR PLANET IS
  WARNING US TO SAVE POLAR BEARS”
, organizowanego przez program COMENIUS –
  umowa 2012-1-PL-COM06-28922 1
3. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie Gimnazjum w Karlinie.
4. Uczestnicy przygotowują ekologiczne stroje na pokaz mody. Stroje mogą być zrobione
    jedynie z materiałów używanych do recyclingu - plastikowych toreb, puszek, płyt,
    zakrętek, papieru, butelek itp. Ponieważ mają to być stroje przyszłości - każdy
    uczestnik podczas pokazu będzie musiał mieć pomalowaną twarz.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę
    w terminie do 15 marca 2013r.
6. Konkurs składa się z dwóch etapów:

ETAP I

Konkurs odbywa się wśród uczniów szkoły. Czas trwania: 5 luty - 15 marca 2013. Spośród
prac zgłoszonych do tego etapu członkowie komisji szkolnych wybiorą trzy zwycięskie prace, którą następnie dostarczą osobiście do organizatora konkursu, w terminie do
04 kwietnia 2013.

ETAP II

Przeprowadzony zostanie w szkole w Bułgarii przez międzynarodową komisję, składającą się z uczestników projektu Comenius, tj. przedstawicieli szkół z Polski, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Bułgarii i Litwy. Komisja wyłoni 3 zwycięskie prace w trakcie trwania wystawy wszystkich prac konkursowych. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.gimnazjum-karlino.manifo.com. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu osobiście.
7. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Uroczyste wręczenie nagród autorom prac zwycięskich w etapie II odbędzie się w Bułgarii podczas pokazu mody, podsumowującego III spotkanie międzynarodowej grupy projektowej Comenius. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na międzynarodowej stronie internetowej projektu http://comenius-polarbears.wikispaces.com/Meeting+Bulgaria a także zostaną przesłane do Europejskiej Bazy Projektów EST (European Share Treasure).
8.Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie projektu http://gimnazjum-karlino.manifo.com oraz w wersji angielskiej - na naszej stronie międzynarodowej http://comenius-polarbears.wikispaces.com/Meeting+Bulgaria
9. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u pani Renaty Piszak
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowaniap rac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach) 

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych